همکاری با ما

متقاضیان محترم اخذ نمایندگی فروش محصولات صنعت شرق برای پیوستن به شبکه بزرگ فروش محصولات این شرکت می توانند با تکمیل و ارسال فرم زیر درخواست اولیه خود را برای صنعت شرق ارسال نمایند تا پس از بررسی با آنها جهت همکاری تماس گرفته شود.